Oświadczenia firmy wymagane w związku z uzyskaniem wsparcia z programów UE.

Beneficjent: PHU ADAM GRONEK | tytuł projektu: LG kapitał obrotowy | cel projektu: wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19 | działanie: 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 | umowa: POIR.03.04.00-16-0040/20-00 | wartość projektu: 217 763,34 PLN udział Unii Europejskiej: 217 763,34 PLN

Z wyrazami szacunku Adam Gronek


Beneficjent: PHU LUDWIKA GRONEK-KAŁUŻA | tytuł projektu: LG kapitał obrotowy | cel projektu: wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19 | działanie: 3.4. Dotacje na kapitał obrotowyProgramu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 | umowa: POIR.03.04.00-16-0066/20-00 | wartość projektu: 59 273,33 PLN udział Unii Europejskiej: 59 273,33 PLN
 
Z wyrazami szacunku Ludwika Gronek-Kałuża
Fundusze UE imageFundusze UE imageFundusze UE image